Segurtasun eta higienea proiektua

Partaideak:

  • Klaustroko irakasle bat.
  • “Erizaintzako zaintza osagarriak” zikloko bi irakasle.


Eginkizunak:

  • Zentroko larrialdien plana burutu edozein ezbeharren aurrean eman beharreko erantzuna prestatzeko.
  • Urtean behin itxurazko ikastetxearen ustutzea prestatu eta egin.
  • Edozein istripuren aurrean izan behar den jokaera arautu.
  • Ikastetxe bertako eta eskolaz-kanpoko ekintzetako botikina osatu.
  • Irakasle eta ikasleen osasun arazoen aurrean prebentzio neurriak hartu, bereziki kutsatze arriskua ematen den kasuetan.
  • Ikastetxeko garbitasuna eta itxura zaintzeko proposamenak jaso eta neurriak hartu, eskola komunitate osoarentzat beharrezko ikusten diren ekintza eta kanpainak burutuz.
  • Garbitasun eta osasun pertsonala zaintzeko proposamenak jaso eta neurriak hartu.