Erreklamazioak

JARRAIBIDEAK

Erreklamazio orria, hezkuntza kidegoak erreklamazioak erreztasunez burutu ditzan, JMIparragirre institutuak eskura jartzen duen bitartekoa da.

-. Orri honetan erreklamazioa egiten duen pertsonaren datu pertsonalak agertuko dira eta honek ezin ezean, bere legezko tutorearenak.

-. Erreklamazio orriari atxikiko zaizkio, beharrezkoa denean, gertakarien balorazioa hobetzeko dokumnetuak.

-. Erreklamazio orria bete ondoren, ikastetxeko idazkaritzan entregatuko da edo korreo elektronikoz bidaliko da honako helbidera: 01286aa@hezkuntza.net, korreoaren gaian erreklamazioaren zergaitia idatziz.